27/07/2020
Ca sĩ chính Kenja David. Ảnh: Trung tâm văn hóa Pháp. Tối 18-7 tới, tại 24 Tràng Tiền, công chúng yêu nhạc được trải nghiệm một không khí lễ hội náo nhiệt, một sự giao thoa đầy tinh tế ...
22/07/2020
Ca sĩ chính Kenja David. Ảnh: Trung tâm văn hóa Pháp. Tối 18-7 tới, tại 24 Tràng Tiền, công chúng yêu nhạc được trải nghiệm một không khí lễ hội náo nhiệt, một sự giao thoa đầy tinh tế ...
21/07/2020
Ca sĩ chính Kenja David. Ảnh: Trung tâm văn hóa Pháp. Tối 18-7 tới, tại 24 Tràng Tiền, công chúng yêu nhạc được trải nghiệm một không khí lễ hội náo nhiệt, một sự giao thoa đầy tinh tế ...
21/07/2020
Ca sĩ chính Kenja David. Ảnh: Trung tâm văn hóa Pháp. Tối 18-7 tới, tại 24 Tràng Tiền, công chúng yêu nhạc được trải nghiệm một không khí lễ hội náo nhiệt, một sự giao thoa đầy tinh tế ...
21/07/2020
Ca sĩ chính Kenja David. Ảnh: Trung tâm văn hóa Pháp. Tối 18-7 tới, tại 24 Tràng Tiền, công chúng yêu nhạc được trải nghiệm một không khí lễ hội náo nhiệt, một sự giao thoa đầy tinh tế ...
19/07/2020
Ca sĩ chính Kenja David. Ảnh: Trung tâm văn hóa Pháp. Tối 18-7 tới, tại 24 Tràng Tiền, công chúng yêu nhạc được trải nghiệm một không khí lễ hội náo nhiệt, một sự giao thoa đầy tinh tế ...
16/07/2020
Ca sĩ chính Kenja David. Ảnh: Trung tâm văn hóa Pháp. Tối 18-7 tới, tại 24 Tràng Tiền, công chúng yêu nhạc được trải nghiệm một không khí lễ hội náo nhiệt, một sự giao thoa đầy tinh tế ...

Trang