Trường Sa Tổ Quốc giữa trùng khơi

23/02/2021

RƯỜNG SA TỔ QUỐC GIỮA TRÙNG KHƠI

Thơ: Trương Nam Hương

Nhạc: Lê Trung Tín

Hòa âm: Lê Minh Hải

Trình bày: Duy Linh

Ảnh từ internet