17/02/2021
Sáng 7 tháng 8 năm 2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đã diễn ra phiên họp chính thức và Lễ bế mạc trọng thể. Đến dự ...
17/02/2021
Sáng 7 tháng 8 năm 2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đã diễn ra phiên họp chính thức và Lễ bế mạc trọng thể. Đến dự ...
17/02/2021
Sáng 7 tháng 8 năm 2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đã diễn ra phiên họp chính thức và Lễ bế mạc trọng thể. Đến dự ...
16/02/2021
Sáng 7 tháng 8 năm 2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đã diễn ra phiên họp chính thức và Lễ bế mạc trọng thể. Đến dự ...
16/02/2021
Sáng 7 tháng 8 năm 2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đã diễn ra phiên họp chính thức và Lễ bế mạc trọng thể. Đến dự ...
14/02/2021
Sáng 7 tháng 8 năm 2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đã diễn ra phiên họp chính thức và Lễ bế mạc trọng thể. Đến dự ...
09/08/2020
Sáng 7 tháng 8 năm 2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đã diễn ra phiên họp chính thức và Lễ bế mạc trọng thể. Đến dự ...

Trang