Embedded thumbnail for Ông Gióng - Nguyễn Xuân Khoát
23/02/2021
Giới thiệu 4 chương bản hòa tấu dàn nhạc dân tộc “Ông Gióng” của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Nguyên bản hòa tấu có 6 chương:1- Làng Phù Đổng.2- Mẹ và con.3- Giặc Ân.4- Lò rèn.5- Đánh giặc.6- Chiến thắng.Trình bày: Dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, ...

Video