Lỡ hẹn với em

21/02/2021

Lỡ hẹn với em

Nhạc: Lê Thống Nhất

Lời: Phỏng thơ của bác sĩ Phan Dương

Thể hiện: NSƯT Vũ Tiến Lâm

Hoà âm: Nguyễn Thanh Hải

Thực hiện tại Xuân Lâm Studio

Văn bản tác phẩm (PDF): 

Video clip cùng tác giả