Nguyễn Như Thắng (Sáo) - Dàn nhạc VOV
1
Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam
1
Đoàn Anh Tuấn - DN Dân tộc NH CMNVN
4
HX Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam
1
Doãn Nguyên (Piano)
1
Các nghệ sĩ
1