Gặp gỡ nhạc sĩ Văn Dung

18/02/2021

Ngôi nhà Âm nhạc

Kịch bản, MC & BT: Nguyễn Tiến Mạnh

Khách mời: NS Văn Dung

KT: Đỗ Minh

Photo: Nguyễn Thị Minh Châu

Video clip cùng tác giả