Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nhiệm kỳ X (2020-2025): Chùm ảnh 2

16/02/2021

Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 05/8/2020 đến 07/8/2020 tại Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Photo: Quỳnh Anh