Chùm ảnh đại hội cơ sở khối quản lý và biểu diễn

10/06/2020

Đại hội cơ sở Hội Nhạc sĩ VN khối quản lý và biểu diễn đã diễn ra sáng 9-6-2020 tại Cục Nghệ thuật biểu diễn. Sau đây là một số hình ảnh trong đại hội.

Photo: Nguyễn Thị Minh Châu