Chùm ảnh đại hội cơ sở khối Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

09/06/2020

Đại hội cơ sở khối Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra sáng 7-6-2020. Sau đây là một số hình ảnh trong đại hội.

Photo: Nguyễn Thị Minh Châu