Chùm ảnh Đại hội Chi hội Nhạc sĩ Công an Nhân dân

18/05/2020

Photo: Nguyễn Thị Minh Châu - Lê Tâm

Đại hội Chi hội Nhạc sĩ Công an Nhân dân lần 2 và Đại hội chi hội cơ sở đã diễn ra sáng 18/5/2020 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu BCH Chi hội mới và bầu đại biểu dự Đại hội Hội Nhạc sĩ VN khóa X.