Liên hoan Nhạc Kèn 2017: chùm ảnh 1

15/10/2017

Liên hoan Nhạc kèn toàn quốc lần 2 đã diễn ra trong các ngày 13-15/10/2017 tại Hà Nội. Sau đây là một vài hình ảnh trong Liên hoan.

Xem tin tại đây: http://www.hoinhacsi.vn/lien-hoan-nhac-ken-toan-quoc-lan-thu-2