Chùm ảnh tổng kết năm 2020 của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc

14/01/2021

Sáng 13 tháng 1 năm 2021, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021.

Sau đây là một số hình ảnh của Lễ tổng kết: