Chùm ảnh đại hội cơ sở khối quản lý văn hóa, nghiên cứu lý luận, giáo dục đào tạo

11/06/2020

Đại hội cơ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam khối quản lý văn hóa, nghiên cứu lý luận, giáo dục đào tạo đã diễn ra sáng 10-6-2020 tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh trong đại hội.